Hệ khay rau hữu cơ

HỆ KHAY TRỒNG RAU HỮU CƠ CHĂM SÓC TỰ ĐỘNG KHÉP KÍN hoạt động theo nguyên lý tưới tự động hồi lưu khép kín. Bình chứa nước trung tâm có van tự bổ sung nước và là nơi bổ sung phân bón hữu cơ khi cần Bơm tưới tự động định kỳ bơm nước từ bình chứa nước trung tâm tưới cho các khay rau, nước thừa trên mức cần thiết tại các khay rau sẽ hồi về bình chứa nước trung tâm  

Chủ đề Host

Thực phẩm hữu cơ và thực phẩm vô cơ loại nào...

Thực phẩm hữu cơ và thực phẩm vô cơ loại nào tốt hơn? Đây là câu hỏi đã gây ra rất nhiều những quan...