Hệ rau hữu cơ kết hợp

HỆ TRỒNG RAU HỮU CƠ KẾT HỢP CHĂM SÓC TỰ ĐỘNG KHÉP KÍN hoạt động theo nguyên lý phân hủy rác thải hữu cơ thành dinh dưỡng cho cây nhờ sự hoạt động của trùn quế, chúng ăn chất thải hữu cơ và sau đó di chuyển trong trụ cây rồi thải ra phân trùn quế. Hệ thống tưới định kỳ từ trên tháp xuống nước chẩy qua trụ cây chứa nhiều dinh dưỡng tương tự trà trùn được gom lại tại thùng chứa nước và dinh dưỡng bên dưới trụ cây Nước trong thùng chứa dinh dưỡng định kỳ được tưới cho toàn bộ khay rau để cung cấp dưỡng chất cho cây cây phát triển

Chủ đề Host

Thực phẩm hữu cơ và thực phẩm vô cơ loại nào...

Thực phẩm hữu cơ và thực phẩm vô cơ loại nào tốt hơn? Đây là câu hỏi đã gây ra rất nhiều những quan...